Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubie Rowery Wojciech Ruciński z siedzibą w Pieńsku ul. Lipowa 14, 59-930 Pieńsk

2) Jeśli ma Pani/Pana pytania związane przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych proszę o kontakt pod numerem tel.: 694704355 lub   e-mail: biuro@lubie-rowery.pl

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji umowy na podstawie : art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zapytania ofertowego lub realizacji zawartej umowy, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych;

5) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe lub zawarcia i realizacji umowy zaś ich niepodanie będzie powodem odstąpienia od zawartej umowy lub brakiem udzielonej odpowiedzi;

8) Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (elektroniczny) oraz w formie fizycznej (papierowej).

9) Strona internetowa www.lubie-rowery.pl ma charakter informacyjny, przedstawia zakres oferty.

10) Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj